Xem video Bản tin Thời sự 15h ngày 14/06/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Bản tin Thời sự 15h ngày 14/06/2018
14/06/2018 16:14