Xem video Bản tin Thời sự 15h ngày 25/11/2016 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Bản tin Thời sự 15h ngày 25/11/2016
25/11/2016 16:58