Xem video Bản tin Thời sự 15h ngày 7/12/2017 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Bản tin Thời sự 15h ngày 7/12/2017
07/12/2017 15:56