Bản tin Thời sự 15h ngày 8/11/2017
08/11/2017 15:45