Bản tin Thời sự 9h ngày 02/01/2018
02/01/2018 09:28