Bản tin Thời sự 9h ngày 03/01/2018
03/01/2018 09:26