Bản tin Thời sự 9h ngày 05/01/2018
05/01/2018 09:20