Bản tin Thời sự 15h ngày 05/06/2019
05/06/2019 15:31