Bản tin Thời sự 9h ngày 06/01/2018
06/01/2018 09:30