Bản tin Thời sự 9h ngày 06/10/2018
06/10/2018 09:40