Bản tin Thời sự 9h ngày 06/6/2019
06/06/2019 09:34