Bản tin Thời sự 9h ngày 07/01/2018
07/01/2018 09:39