Xem video Bản tin Thời sự 9h ngày 07/02/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Bản tin Thời sự 9h ngày 07/02/2018
07/02/2018 09:19