Bản tin Thời sự 9h ngày 07/10/2018
07/10/2018 09:17