Bản tin Thời sự 15h ngày 07/10/2018
07/10/2018 15:23