Bản tin Thời sự 9h ngày 07/12/2017
07/12/2017 09:30