Bản tin Thời sự 9h ngày 08/01/2018
08/01/2018 09:24