Bản tin Thời sự 9h ngày 08/02/2018
08/02/2018 09:20