Bản tin Thời sự 9h ngày 08/10/2018
08/10/2018 10:12