Bản tin Thời sự 9h ngày 08/11/2017
08/11/2017 09:20