Bản tin Thời sự 9h ngày 09/06/2019
09/06/2019 09:57