Bản tin Thời sự 9h ngày 09/11/2017
09/11/2017 09:22