Bản tin Thời sự 9h ngày 09/11/2018
09/11/2018 09:37