Bản tin Thời sự 9h ngày 10/02/2019
10/02/2019 09:30