Bản tin Thời sự 9h ngày 12/01/2018
12/01/2018 09:23