Xem video Bản tin Thời sự 9h ngày 12/02/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Bản tin Thời sự 9h ngày 12/02/2018
12/02/2018 09:23