Bản tin Thời sự 9h ngày 12/02/2018
12/02/2018 09:23