Bản tin Thời sự 9h ngày 12/10/2018
12/10/2018 10:00