Bản tin Thời sự 9h ngày 12/11/2017
12/11/2017 09:37