Bản tin Thời sự 9h ngày 13/11/2017
13/11/2017 09:21