Bản tin Thời sự 9h ngày 14/11/2017
14/11/2017 09:25