Bản tin Thời sự 9h ngày 15/11/2017
15/11/2017 09:26