Bản tin Thời sự 9h ngày 19/11/2018
19/11/2018 09:22