Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Báo chí truyền thống trong kỷ nguyên số
21/06/2019 21:00
(HanoiTV) - Trải qua 94 năm, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh như vũ bão, mọi lĩnh vực của đời sống đều chịu sự tác động rất lớn của xu thế chuyển đổi số báo chí cũng không phải ngoại lệ.