Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên – Đồng hành cùng thế hệ tương lai
27/10/2020 07:15
(HanoiTV) – Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân được Đảng và Nhà nước ta coi là một trong những chính sách anh sinh trụ cột, đã và đang được cụ thể hóa từ hoàn thiện chính sách cho đến cải cách mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện. Xuyên suốt quá trình đó, kết quả thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên những năm qua đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng vững chắc, hướng tới xây dựng nền an sinh bền vững trong tương lai.