Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bão số 9 quét qua, hơn 56.000 căn nhà tốc mái
28/10/2020 20:10
(HanoiTV) - Với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên tới 150km. Trưa 28/10, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh thành phố.