Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bảo tồn đa dạng sinh học hồ Hà Nội
05/06/2020 19:43
(HanoiTV) – Hồ nước là một hệ sinh thái quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Với hàng trăm hồ lớn nhỏ, trong đó có các hồ lớn như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Đồng Mô -- Ngải Sơn, hồ Quan Sơn, hồ Xuân Khanh, đã góp phần điều hòa không khí, bảo tồn nguồn sinh vật đa dạng cho Thủ đô. Tuy nhiên, tác động quá trình đô thị hóa khiến cho môi trường nước thay đổi, ảnh hưởng đến các loại sinh vật.