Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội
20/07/2019 11:18
(HanoiTV) - Trên nửa thế kỷ bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, Thành phố Hà Nội đã và đang đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng di tích, bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị di tích.

Theo kết quả thống kê, phân loại di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Hà Nội có 5.922 di tích – là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng di tích lịch sử văn hóa. Hơn thế, trong bảng phân loại, Hà Nội có đủ 4 loại di tích được quy định tại Luật Di sản văn hóa, Luật bổ sung và sửa đổi kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ học và danh lam thắng cảnh.

Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm- một di tích lịch sử gắn liền với Thủ đô Hà Nội.
Việc bảo tồn các di tích sẽ phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục kiến thức lịch sử, giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời góp phần khơi dậy những tiềm năng ẩn chứa trong các di tích, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Nội là du lịch…

Thời gian qua, sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Hà Nội đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích… Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

Văn Miếu Quốc Tử Giám- trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.
Cụ thể như số lượng di tích trên địa bàn đồ sộ nhưng kết quả nghiên cứu phát triển di tích chưa tương xứng, còn trên 50% di tích chưa được nghiên cứu đầy đủ, chưa lập hồ sơ xếp hạng di tích, chưa có quy hoạch tổng thể bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa. Hà Nội đã cố gắng trong việc huy động các nguồn lực cho bảo tồn di tích nhưng so với yêu cầu vẫn chưa đáp ứng được. Hiện Thành phố có 507 di tích xuống cấp nặng, 901 di tích xuống cấp trung bình, đặc biệt có 166 di tích bị vi phạm.

Hà Nội cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao vai trò quản lý các cấp, giáo dục cộng đồng thêm yêu di sản của địa phương, mở các lớp tập huấn, đào tạo về chuyên môn cho những người làm công tác quản lý di sản. Thời gian tới, Hà Nội nên phát huy giá trị di sản bằng nhiều hình thức, trong đó gắn hoạt động của các khu di sản với các lễ hội, các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước.

Chùa Một Cột- đóa sen nghìn năm tuổi thơm ngát giữa lòng Hà Nội, một biểu tượng văn hóa Việt Nam.
Hà Nội cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Để biến tiềm năng của di sản văn hóa thành nguồn lực cho phát triển bền vững.
Để phát huy giá trị di sản, Ban Quản lý các khu di tích đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, hoàn thiện dịch vụ để phục vụ tốt khách du lịch.
Hoàng Thành Thăng Long- nơi lưu giữ những di vật có giá trị.
Hà Nội sở hữu khối lượng di sản lớn, đó là thời cơ, cũng là thách thức không nhỏ trong công tác quản lý, bảo tồn. Để những di sản ấy trở thành nguồn lực du lịch. góp phần phát triển kinh tế chung của thành phố,thì cùng với sự chung tay vào cuộc của các cấp lãnh đạo, cơ quan quản lý, các nhà khoa học, thì sự hiểu biết của cộng đồng dân sinh và du khách là vô cùng quan trọng để Hà Nội phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh của vùng đất ngàn năm văn hiến.

Tuyết Mai

Từ khóa: