Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của tranh dân gian
08/02/2020 22:17
(HanoiTV) - Tranh dân gian Việt Nam được các nghệ nhân hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử và trở thành biểu tượng cho sức sống tiềm tàng của vốn văn hóa dân gian Việt Nam. Qua dòng chảy của thời gian, dòng tranh dân gian đang đứng trước nguy cơ mai một.