Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bảo vệ người lao động bằng chính sách pháp luật
27/11/2020 09:57
(HanoiTV) - Tổ chức công đoàn có chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân, viên chức lao động. Trong đó, không thể thiếu các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được quy định trong luật bảo hiểm xã hội.