Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bất cập trong phân cấp quản lý kinh tế xã hội
05/07/2020 12:56
(HanoiTV) - Quá trình tổ chức thực hiện quy định về phân cấp nhiệm vụ chi gắn với phân cấp quản lý kinh tế-xã hội thời gian qua, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Song, trong quá trình thực hiện vẫn còn có một số lĩnh vực còn bất cập, đặc biệt là lĩnh vực thoát nước đô thị.