Bất cập từ những dự án treo
10/08/2018 20:38
(HanoiTV) - Các dự án treo, chậm tiến độ gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh là thực tế bức xúc tại nhiều địa phương. Đây cũng là vấn đề cử tri cũng nhiều lần kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền.