Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bát Tràng - Thành công trong giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề
09/11/2019 08:05
(HanoiTV) - Làng nghề Bát Tràng từng có thời kỳ phải đối diện với tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, đặc biệt trong đổi mới công nghệ nung đốt, vấn đề này đã được khắc phục.