Biên niên sử thế giới bằng hình - Một cách học sử khác
12/11/2017 19:42
(HanoiTV) - Cuốn sách chứa đựng hơn 1500 bức ảnh, hình vẽ minh họa, bản đồ và sơ đồ, kể lại cuộc hành trình của loài người xuyên suốt lịch sử từ thời tiền sử đến công nghệ số.