Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Biểu giá điện sửa đổi đánh đố người tiêu dùng
15/08/2020 20:39
(HanoiTV) - Bộ Công thương vừa đưa ra dự thảo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi. Mặc dù khẳng định các phương án này đã được lấy ý kiến rộng rãi nhiều đối tượng liên quan, thế nhưng ngay sau khi dự thảo được công bố đã nhận rất nhiều phản ứng từ cả người dân và chuyên gia.