Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Bình đẳng giới và vị thế của phụ nữ ngày nay
08/03/2018 22:04
(HanoiTV) - Những năm qua với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chị em phụ nữ đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển toàn diện, nổi bật trong đó là mục tiêu thực hiện bình đẳng giới và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo.

HanoiTV

Từ khóa: