Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giản chương trình, đẩy mạnh học qua truyền hình
24/03/2020 12:39
(HanoiTV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực triển khai đồng bộ 3 giải pháp để hỗ trợ các địa phương, nhà trường, học sinh chủ động thực hiện chương trình giáo dục trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020 đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hanoi TV

Từ khóa: Bộ Giáo dục và Đào tạotinh giản chương trìnhhọc qua truyền hình