Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Bổ nhiệm thừa cán bộ - trách nhiệm thuộc về ai?
26/10/2017 09:09
(HanoiTV) - Nhiều trường học trên cả nước hiện đang có tình trạng bổ nhiệm thừa phó hiệu trưởng. Thay vì chỉ có tối đa 2 hiệu phó, thì nhiều trường học hiện nay có tới 3 hay thậm chí là 4 phó hiệu trưởng. Vậy trách nhiệm thuộc về ai?

Thực tế cho thấy trước hiện trạng cố ý bổ nhiệm thừa cán bộ, trái với quy định, nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây khó khăn cho công tác sắp xếp lại bộ máy và tinh giảm biên chế. Dưới đây là một số thống kê cụ thể:

Chỉ tính riêng các cơ quan nhà nước thì hiện nay Việt Nam đã có hơn 2,5 triệu nhân viên công chức từ trung ương đến địa phương. Nhà nước phải bỏ ra ngân sách rất lớn cho chi phí thường xuyên để nuôi bộ máy này. Trung ương Đảng bàn về vấn đề tinh giảm cán bộ khẳng định sự cần thiết phải có sự cải tổ cấp bách, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy thực tế  từ nhiều năm qua, cán bộ đã vào biên chế thì khó ra, đã lên chức thì khó để họ phải xuống chức và về cơ bản không ai muốn cắt giảm tổ chức của mình nếu không có áp lực và sự kiên quyết. Câu chuyện bổ nhiệm thừa hiệu phó tại huyện Thanh Oai là một ví dụ:

Như vậy, có thể khẳng định: chỉ sau khi công tác kiểm tra, giám sát, quy trách nhiệm được thực hiện liên tục, thường xuyên hơn, và minh bạch thì những vi phạm nhỏ mới không có cơ hội trở thành vi phạm lớn. Như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: nếu như trước đây vi phạm chỉ xử lý từ vai xuống thì nay trách nhiệm sẽ quy trực tiếp cho người đứng đầu. Tất cả Đảng viên vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh. 

Từ khóa: