Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục
Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội
07/03/2018 08:11
(HanoiTV) - Nghị định số 27/2018/NĐ-CP bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có hiệu lực từ 15/4/2018.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Từ khóa: