Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bộ Tài chính công bố cắt một nửa số điều kiện kinh doanh
17/08/2018 10:01
(HanoiTV) - Giảm điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán từ 100 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng, bỏ điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm toán được tối thiểu 20 đơn vị có lợi ích công chúng hàng năm là đề xuất của Bộ Tài chính.

HanoiTV

Từ khóa: