Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Bộ Tài chính đề nghị xóa 26.500 tỷ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi.
07/03/2018 15:46
(HanoiTV) - Bộ Tài chính đã có tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về xử lý xoá nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi gửi Chính phủ.

Dự thảo nghị quyết này sau khi được lấy ý kiến rộng rãi, sẽ được trình lên Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 tới để thông qua.

Từ khóa: